Titel: RAOUL VANEIGEM: FÄNGELSERNA MÅSTE FÖRSTÖRAS.
Författare: Raoul Vaneigem
Datum: 17/1 2019
Källa: Retrieved on 17th January 2019 from http://www.notbored.org/prisons.html Written by Raoul Vaneigem in 2004. Translated from the French by Jordan M.L., 2005. Footnotes by NOT BORED!, except where noted. Till svenska S. Jacobson april 2019.
Anteckningar: Retrieved on 17th January 2019 from http://www.notbored.org/prisons.html
Written by Raoul Vaneigem in 2004. Translated from the French by Jordan M.L., 2005. Footnotes by NOT BORED!, except where noted. Till svenska S. Jacobson april 2019.

RAOUL VANEIGEM: FÄNGELSERNA MÅSTE FÖRSTÖRAS.


Papon är fri, Menigon är i fängelse. [1] Papon är ansvarig för brott mot mänskligheten. Menignon – enligt ett uttryck som, trots att det inte längre är i bruk, inte har förlorat någon av sin pertinens – dödade en ”kapitalets lakej”. Det återstår ingen annan sanning i detta, under omständigheterna, än det faktum att dödande av en man för att döda ett system är lika dumt som det är oacceptabelt.

Jag skulle gilla det i dessa tider när världens stater gör humanismen till sitt ultima ratio [2] om på alla världens gator Sebastien Castellions ord [3] blev skrivet: ”Att döda någon är inte att försvara en doktrin; det är helt enkelt att döda någon. ”

Om den blinda vrede som orättvisan och cynismen utlöst inte rättfärdigar Menigons handling, måste man då tro att det fanns någon övertygande ursäkt för att befria Papon, en mördare på lönelistan för många etablerade Order? Skulle en sådan omtanke kunna komma från politiker som är stolta över sin position, samtidigt som många av dem borde ruttna bakom galler enligt den strikta rättvisa som de själva säger att de förespråkar?


Men även bland de som menar att Papon är en stor skit, finns det de som i mänsklighetens namn inte gjorde invändningar mot det faktum att han undslapp tortyren i straffväsendet. Den som motsätter sig livets generositet framför de egoistiska beräkningarna hos de småhandlare som styr oss, måste ha hjärta att kräva inte bara befrielsen av Nathalie Menigon utan också att bekämpa den fysiska och mentala nedbrytningen, den långsamma döden som kallas ”fängelse”.


Det finns bara några förseelser som inte kan rättas till, repareras och riktas om av dem som begått dem. Ett samhälle borde på ett mänskligt sätt ta hand om och behandla de som är ansvariga för ett brott, istället för att förstöra dem och förvränga dem ännu mer genom straff och skuldbeläggande. Det är dags att begrava dessa begrepp om hämnd, förödmjukelse, mildhet, förlåtelse, öga för öga, sonande och förlossning.
.
Dödsstraffet har avskaffats – låt oss nu avskaffa fängelsernas barbari.

***

***

Retrieved on 17th January 2019 from http://www.notbored.org/prisons.html
Written by Raoul Vaneigem in 2004. Translated from the French by Jordan M.L., 2005. Footnotes by NOT BORED!, except where noted. Till svenska S. Jacobson april 2019.

***

[1] Maurice Papon var en dömd krigsförbrytare under andra världskriget. Vid 91 års ålder blev han befriad från fängelse av hälsoskäl år 2002. Han dog 2007. Nathalie Menigon var en militant aktivist i Action Directe, en fransk ultra-vänsteristisk grupp. Hon frigavs slutligen, efter 20 år i fängelse, 2008.

[2] Översättarens anm: Latin för ”sista argumentet” eller ”sista utväg”.

[3] Sebastien Castellion (1515-1563) var en fransk teolog.