Titel: Säg inte att vi är få
Undertitel: uttalande från en del av det italienska FAI
Datum: 20
Anteckningar: Översatt av UpprorsBladet 2011.

Till våra systrar och bröder i FAI/Internationella Revolutionära Fronten, ett bidrag till diskussionen av kommunikation, organisation och väpnad kamp i gryningen av en ny era.

Säg inte att vi är få
Inte heller att utmaningen är för stor för oss
Skulle du säga att ett par molntäcken
Är en liten sak på en sommarhimmel?
På ett ögonblick sprider de sig överallt...
Blixtrar lyser sedan upp, åskan dundrar
Och regn faller överallt.
Säg inte att vi är få
Bara säg att vi finns.

- Lee Kwang Su

Med detta textstycke vill vi kamrater från 'FAI/Artisans Cooperative of Fire and Similiar (occasionally spectactular)/International Revolutionary Front' och 'FAI/20th July Brigade/International Revolutionary Front' ta på oss ansvaret för de brevbomber som i mars 2011 allvarligt skadade löjtnant Alessandro Albamonte o Foglore (en avdelning av den italienska armén); brevbomben som lindrigt skadade två anställda vid Swissnuclear; och brevbomben som sändes till Koridallosfängelset (i Athen, Grekland), i solidaritet med våra systrar och bröder Conspiracy Cells of Fire/FAI/International Revolutionary Front. Detta stycke text kommer från ett möte som tillkallats av 'FAI/Sisters in Arms of the Mauricio Morales Nucleus/International Revolutionary Front'.

På sista tiden har gatorna i de större städerna runt medelhavskusten gett liv åt fler och fler passionerade protester och demonstrationer av de förtryckta, som inte längre trivs med förtryckets lidande: från Grekland till Tunisien, från Spanien till Libyen, fortsätter stubinen att brinna. Vi möttes på en av dessa gator och beslöt oss för att fördjupa debatten kring vad som pågår i den insurrektionella anarkismens miljö. I denna allmänna optimism hördes en avvikande röst från de kamrater som ser en mångfacetterad och ny grogrund för kamper i ett avgörande internationellt och informellt sammanhang. Rösten kom från en kamrat i 'Sisters in Arms of the Mauricioi Morales Nucleus' , som med ilska påpekade hur kommunikéerna som tar ansvar för de ovan nämnda aktionerna censurerats. Det var 12 kommunikéer som genom vanlig post adresserats till olika verkligheter i den italienska anarkiströrelsen. Inte en enda publicerades, vilket försvårar den avgörande kommunikationen för den internationella informella debattens tillväxt. Idag vet vi att censuren bara är en desperat reaktion från en gammal anarkism infekterad av mötenas byråkrati och besattheten av att kämpa inuti samhället, vissa kamper vilka har förvandlats till ren dumhet.

En ny insurrektionalism föds nu ur askan av den gamla och ärorika individuella anarkismen. Som våra systrar har skrivit i sin kommuniké som aldrig nådde fram: 'för första gången i historien blir en informell organisation, en federation av informella grupper på global nivå, kött och blod av att blöda.' den formella organisationen är inte längre abstrakta fantasier, en monolog i munnen på ett gäng mer eller mindre kultiverade kamrater, mer eller mindre uppriktiga. De sista åren har de nya nihilisterna i olika delar av världen uppviglat till oroligheter för steterna och rädsla och fientlighet till den officiella delen av den anarkistiska rörelsen. Den nya anarkismen kommer att skapa sin styrka från destruktiva fantasier och den kommer att förstärka sin sammanhållning genom handling.

Mycket har hänt sedan vi lanserade förslaget till en 'Informell Anarkistisk Federation'. Idag har 'Informal Anarchist Federation - Global Network', tack vare våra systrar och bröder i 'Conspiracy Cells of Fire', som återlanserat det, 'FAI/International Revolutionary Front', 'FAI/Global Network och 'International Network of Action and Solidarity', blivit verklighet med sina tusen namn. En verklighet som behöver växa, speciellt nu, med hjälp av instrumentet informell organisering på en global nivå och tack vare en federation av aktionsgrupper. Dussintals celler, kärngrupper, rörelser, individuella kamrater, enade av en klar och stark horisontell och utspridd pakt av ömsesidigt bistånd, förklarar krig mot det existerande på ett kaotiskt och destruktivt vis.

I Grekland:

Conspiracy Cells of Fire / FAI / International Revolutionary Front

International Revolutionary Front / Conspiracy Cells of Fire/ Revolutionary Groups for the Spreading of Terror - Nucleus of vandals.

International Revolutionary Front / Terrorist Complicity Warriors of the Abyss Severino Di Giovanni Commando

Internationall Revolutionary Front / Deviant Behaviours for the Spreading of Revolutionary Terrorism / Cell of Reflective Attack

FAI / Cell of Aggressive Conscience

International Revolutionary Front / Conspiracy Cells of Fire / Revolutionary Groups for the Spreading of Terror / Cell Abnormal Heretics

I Indonesien:

FAI Informal Anarchist Federation, Indonesia Section

I Mexiko:

- The two souls of Mexicos insurrectionism (ALF - ELF) and Autonomous Cells for immediate Revolution - Praxedis G. Guerro

- Informal Anarchist Federation / Acrata

- Earth Liberation Front (ELF) / International Network of Action and Solidarity - Anti-Civilizational Informal Group

- Earth LiberationFront (ELF) / Informal Anarchist Federation - International Network

- Insurrectional Cell Sole-Baleno of the Autonomous Cells for immediate Revolution - Praxedis G. Guerrero / FAI

- Commando of Free, Dangerous, Wild and Incendiary Individuals for the Black Plague / FAI / International Network

- Luddites Against the Domestication of Wild Nature / FAI / International Network

- Eco-Anarchist Cell for the Direct Attack / FAI / International Network

- Revolutionary Action Brigade for Propaganda by the Deed and Armed Action -

Simon Radowisky / FAI / International Network

I Chile:

- International Revolutionary Front / International Revolutionary Front / Insurrectional Commando Aracely Romo

- Commando 8th of December International Cordination FAI

I Ryssland:

- ELF Russia Informal Anarchist Federation (FAI) / International Network of Action and Solidarity / International Revolutionary Front

I Peru:

- Circle of Iconoclastic Action / FAI

I Nederländerna:

- Conspiracy of Cells of Fire - Dutch Cell

I England:

- International Informal Anarchist Federation / FAI

I Italien:

- FAI / Artisans Cooperative of Fire and Similar (occasionally spectacular) / International Revolutionary Front

- FAI / 20th July Brigade / International Revolutionary Front

- FAI / Sisters in Arms of the Mauricio Morales Nucleus / International Revolutionary Front

- FAI / Revolutionary Cell Lambros Foundas

- FAI / International Solidarity

- FAI / Animal Revolt

- FAI / Revolutionary Nucleus Horst Fantazzini

- FAI / Cells Against Capita Prison and its Jailers and its Cells

- FAI / Armed Cells for International Solidarity

- FAI / Anonymous Terrible Revolt (RAT)

- FAI / Metropolitan Cells

- FAI / Narodnaja Vojla

Vi har nu i 10 år försökt att med uthållighet göra detta organisatoriska projekt till något konkret, dock inom våra egna ramar. Våra framsteg kommer såklart inte att vara linjära och progressiva, det kommer att vara bra och dåliga tider, längre och kortare perioder när det kommer att vara tyst och sedan kommer det att börja igen starkare än någonsin i länder vi aldrig kunde ha föreställt oss. Genom deras vilja och styrka kommer varje grupp och individ att bidra med handling och kommunikation genom att hjälpa andra att fixera mer precisa mål för attack.

Repressionen har redan slagit hårt i Grekland. Våra systrar och bröder i 'Cells of Fire' fortsätter sin kamp bakom fängelsemurarna och att bidra till denna organisatoriska diskussion på ett utmärkt vis genom sina texter. Vi är en och samma utan ens känna varandra, i våra olikheter är vi handen som kommer att bryta kedjorna. Först kommer revolutionär solidaritet att förena oss genom vad några anarkister idiotiskt definierar som en 'fiktiv rörelse', då de inte kan förstå att det är just i solidaritet som vilket revolutionärt projekt som helst definierar sig.

Genom vår historia, har vi i det italienska FAI alltid handlat utan de 'sociala' kampernas medlande, såsom de mot FIES (extrema isoleringsavdelningar i spanska fängelser, som används för att bura in anarkister och andra 'okontrollerbara') eller mot CIE (flyktingförvar), och vi har aldrig försatt oss i en 'osshäruppe-till-erdärnere' demagogisk position. Vi har alltid handlat som individer utan att vilja indoktrinera någon. Vi förstör det som förstör oss och det som inte dödar stärker oss.

De enda gränser vi sätter för våra aktioner är de av etisk natur. Vi har med vår aktion gjort ett val i denna värld av inkluderade och exkluderade. Vi är inte intressade av ett samhälle uppdelat i klasser, vi vill inte ha någon diktatur av en klass över en annan, vi vill ha anarki! Miljoner av mikrokosmos där varje individ kan experimentera sig fram med sig själva helt fritt. Något som liknar det vi experimenterar med genom handling varje dag, genom att laborera fram den bästa organisationsformen utan att vi begränsar vår individuella frihet. Det är spännande att att växa med detta organisatoriska projekt tillsammans med systrar och bröder vi aldrig har träffat och förmodligen aldrig kommer att träffa. Det är spännande när individer som inte känner varandra drar samma slutsatser vid en given punkt i historien.

Vi vet inte hur FAI / International Revolutionary Front kommer att utvecklas, möjligheterna är enorma och kan inte förutses. Det skulle kunna sluta helt plötsligt eller växa sig hejdlöst stort. Vår tillväxt kommer främst att vara kvalitativ, en tillväxt som kommer av den otroliga potentialen hos den informella organisationen. Det kommer att dröja länge innan FAI / International Revolutionary Front ger det bästa av sig själv, innan den informella organisationen skapar verkliga problem för det rådande status quo. Det anarkistiska motståndskriget började för över ett århundrade sedan. Med sina gyllene ögonblick: Pariskommunen, propaganda per le faits epok, de stora revolutionernas epok; och med dess mindre gyllene ögonblick: syndikalism, icke-våld, frihetlig socialism, allt som vi kallar kompromiss.

Vår kurs är inställd på en lång resa och kraktäriseras av en kontinuerlig kommunikation genom handling. Kommunikation är hörnstenen i hela vår informella struktur men det är även dess svaga punkt. Fram till för ett år sedan sågs våra kommunikéer/aktioner på framsidan av alla större italienska tidningar. Detta hjälpte oss att kommunicera. Idag inser makthavarna faran i denna kommunikation (det var oundvikligt) och de censurerar nu, inte aktionen utan kommunikéen, budskapet. Vi beslöt oss för att börja använda oss av elektronisk post, för att kunna påskynda spridandet av textstyckena och att nå så många verkligheter i den anarkistiska rörelsen som möjligt. Vårt val beror även på brist av italiensk-språkiga publikationer som är villiga att lämna utrymme till det nya som händer i den anarkistiska rörelsen på en internationell nivå. Vi anser att en aktion måste tas i anspråk och förklaras, för att den ska kunna upprepas av andra. Annars skulle makten förorena den och förvränga dess innebörd genom att sterilisera den: vi vet detta alltför väl då vi har upplevt det många gånger. En destruktiv aktion förblir något vackert i vilket fall, oavsett om den tas i anspråk eller ej. Och en kan göra det bara för det simpla nöjets skull. Det är alltid bra att göra något rätt men för oss räcker inte det: vi vill att systemet ska kollapsa. Ju lättare en aktion är att upprepa av någon annan, ju större dess destruktiva potential. Ju mer rebellerna förstår att det finns ett konkret motstånd, ju mer kommer de att peppas till handling. I det förgångna och fortfarande idag händer det att några av oss deltar på individuell nivå, tillsammans med kamrater som uppenbarligen inte tillhör FAI/ International Revolutionary Front. Genom att göra det har vi försett kamrater med teknisk information som har kunnat rädda livet på dem och ibland har vi även lärt oss nya tekniker.

Vi i det italienska FAI fortsätter köra längs med alla vägar som kan leda till den revolutionära vägen. Upplopp på torg, allmäna kamper, mer marginaliserade radikala kampprojekt... allt tjänar till att förbättra våra attack-metoder. Vi har handlat ostörda i tio år nu. Makten slår hårt överallt med mer och mer ofattbara repressiva åtgärder men ingen av oss har än så länge drabbats av det. Vi lider verkligen med de kamrater som arresteras och utreds men det är bättre att de verkligt skyldiga förblir fria. Så att de kan slå tillbaka om och om igen. Kanske kommer några av oss att falla men nya grupper kommer att dyka upp. Skulle det bli fallet hoppas vi att vi kommer att kunna agera som våra systrar och bröder i 'Cells of Fire', som med mod och enighet fortsätter sin kamp innanför fängelsemurarna, som en dag kommer att sprängas. Det är vi övertygade om.

Kritik måste vara aktiv och levande. Kritik och självkritik måste skydda oss från att vara självrefererande, då detta tveklöst skulle leda till det fiktiva, det som inte leder någonstans.

Som vi tidigare har sagt, det är bättre att affinitetsgrupper inte känner till varandra, för att kunna bekämpa repressionen mer effektivt. Ibland råkar vi dock känna igen kamrater till oss i rörelsen, som medför risker men också omedelbara perspektiv, såsom insamlandet av tekniska kunskaper, tillskansandet av vapen och sprängmedel och möjligheter att stötta kamrater som tvingas leva under jord. Vi läste 'Conspiracy Cells of Fires' 'The Sun Still Rises' med stor försiktighet och kom fram till att de tre nyckelpunkterna i 'cells of fires' andra generations informella överenskommelse, skulle kunna bli nyckelpunkter även för 'FAI / International Revolutionary Front'. Dessa tre punkter speglar våra främsta karaktärsdrag.

Den första: destruktiv direkt aktion som ett absolut nödvändigt och ofrånkomligt element. En sådan handling kan ta sin form i att kasta en molotov såväl som att begå mord, utan att handlingarna befinner sig i en hierarki av betydelse. Varje grupp eller individ beslutar som de själva vill, med respekt för sin egna revolutionära etik, vilket med största säkerhet aldrig innebär slumpmässiga handlingar. Ur vårt perspektiv ger den här punkten liv till en ny nihilistisk och anarkistisk gerilla, tusen och åter tusen eldar mot kapitalistiska mål överallt.

Den andra väldigt viktiga punkten är att vi aldrig kommer att bli talesmän/kvinnor eller representanter för någon. Vi representerar bara oss själva, kvinnor och män i en ständig kamp mot det existerande, politisk makt, teknologisk makt, kapitalets makt att utrota allt liv på jorden. Vi när uppenbarligen inget hopp om att någon social klass ska införa diktatur över en annan, vilket alltid slutar upp med 'representanterna' för den givna klassens diktatur. Vår revolt är individuell och det är det som gör vår anarkism revolutionär och nihilistisk genom det organisatoriska instrumentet infromell organisering.

Den tredje punkten: internationell revolutionär solidaritet. Kamraterna som deltar i denna informella överenskommelse kommer att starta kampkampanjer , som sedan tas över 'FAI / International Revolutionary Front':s grupper, i förhållande till deras metoder och tajming. Tre simpla och direkta punkter, som enligt oss markerar ett framsteg i vår informella organisation, genom att bredda det grundande dokumentet 'Who we are: open letter to the anti-authoritarian and anarchist movement' (brevet återfinns i tidningen 'Escalation#1') i sin 'anti-sociala' och 'nihilistiska' vision.

Allt som rör 'FAI / International Revolutinary Front' är i kaotisk och konstant utveckling, med början i dess många namn och definitioner. Detta är bara början. 'Conspiracy Cells of Fire' är motorn i denna explosion av revolutionär livskraft. Den är den framåtdrivande motorn i en informell federation, som växer och som redan har passerat de nationsgränser vi anarkister vill förkasta. Vilken organisatorisk text, analys eller kritik som än kommer från FAI / International Revolutionary Front, kommer aldrig att vara slutgiltig. Vår informella federation är i konstant utveckling. Kamraterna i International Revolutionary Front utspridda runtom i världen, bidrar redan till detta projekts analys och tillväxt genom att sätta eld här och var. Våra fängslade systrar och bröder är vår största styrka. Deras analyser öppnar våra ögon, vår ilska och vårt hat mot deras fängslande och detta ger oss styrka. Trots allt är vår Informella Federation en konstant och oupphörlig organisatorisk bedömning, inte förberedande en avlägsen världsrevolution, som vi inte vet när eller om den kommer att ske, utan med siktet inställt på kvalitén av vår existens i sig, vilket idag, här och nu, realiserar sig själv till fullo genom väpnad kamp mot makten.

Vi i det italienska FAI föreslår 'Conspiracy Cells of Fire:s' symbol som flagga för denna kamp. De fem pilarna av olika längd och som pekar i olika riktningar och slår enat mot makten. Detta indikerar de mängder av grupper och individer i FAI / International Revolutionary Front som slår till utan pardon med olika grader av intensitet men enade av en pakt av ömsesidigt bistånd. Pilarna toppas av en svart stjärna med ett A inuti, symbolen för vår anarkism. Ovanför stjärnan namnet på gruppen i International Revolutionary Front som tar på sig aktionen. Vi valde denna symbologi på grund av hur 'Conspiracy Cells of Fire:s' historia funnit sin väg in i våra rebelliska hjärtan. Allt detta, om våra grekiska kamrater går med på det såklart.

Att skapa en informell anarkistisk struktur i en tid av världskriser på alla plan, innebär att sluta vänta på att saker ska hända och att röra sig mot revolution. I arabiska länder kollapsar regimer för att ge plats åt andra regimer, demokratiska denna gång. Världens supermakter kan lätt påverka dessa händelser. Europa är på randen av kollaps, vi kan inte stå stilla eller bli kvar i gamla organisatoriska modeller, vilka redan har gett det sämsta av sig själva. Att skapa en informell Anarkistisk Federation innebär att aktivt delta i de exkluderades kamper runtom i världen, det innebär att delta i kampen naturen för mot kriminella mänskliga 'teknologier'. Att delta direkt genom konkreta attacker utspridda över hela territoriet. Dessa attacker har aldrig saknats men om de enas genom ett internationellt informellt nätverk baserat på ömsesidig support, så blir de mer synliga och giftiga. Samtidigt blir spridningen och den revoltiska potentialen mångfaldigad. Som vi redan har påpekat, så tror vi inte att vi bär på någon sanning men vi är övertygade om att idéer i vissa givna ögonblick i historien tvingar sig på genom sig själva. Idag är stunden inne för ett konkret bidrag, som kanske kan göra skillnad. Vår utmaning är vacker, den vackraste utmaning en revultionär anarkist någonsin kunnat anta: att kasta sitt hjärta över hindren och se vad som händer.

Vi i FAI / Artisans Cooperative of Fire and Similiar (occasionally spectacular) / International Revolutionary Front och vi i FAI / 20th July Brigade / International Revolutionary Front ansluter oss till den solidaritetskampanj som FAI / Sisters in Arms of the Mauricio Morales Nucleus inledde med brevbomben som sändes till Koridallos-fängelset. En gång om året kommer vi att slå till i solidaritet med våra systrar och bröder i Conspiracy Cells of Fire, tills dess att de är fria igen. De dussintals åren som de dömdes till att avtjäna i fängelse, kommer att vändas till en tragisk boomerang för den grekiska Staten. År efter år kommer denna Stats intressen i Italien att attackeras, varje gång hårdare än den förra. Vi bjuder härmed in de andra grupperna i FAI / International Revolutionary Front utspridda i världen till att göra detsamma.

LÄNGE LEVE CONSPIRACY CELLS OF FIRE

LÄNGE LEVE FAI / INTERNATIONAL REVOLUTIONARY FRONT

FAI / Artisans Cooperative of Fire and Similar (occassionaly spectactular) / International Revolutionary Front

FAI / 20th July Brigade / International Revolutionary Army